Test vzduchotěsnosti
(Blower Door Test)

Bez perfektního zaizolování nemůže pasivní dům stoprocentně plnit svou funkci.

Není-li dokonale utěsněn, hrozí tepelné ztráty a snižuje se efektivita zpětného získávání tepla větracím systémem. Pro ověření vzduchotěsnosti se používá Blower Door Test neboli test vzduchotěsnosti. Pomocí této metody lze spolehlivě a poměrně přesně zjistit, nakolik je stavba vzduchotěsná = úsporná, a identifikovat kritická místa, odkud teplo odchází. Vzduchotěsnost domu jde ruku v ruce s energetickou náročností budovy.

Náklady na provedení testu

Náklady na provedení testu jsou v porovnání s náklady, které by vznikly špatným zaizolováním domu, zanedbatelné. Pokud navíc chcete čerpat evropskou dotaci z programu Nová zelená úsporám v řádech statisíců korun, je úspěšný Blower Door Test přímo státem stanovenou podmínkou pro přijetí žádosti a proplacení dotace na novostavbu.

Kdy se provádí Blower Door Test?

  • V průběhu stavby domu – test se provádí v době, kdy je obálka budovy dokončena, ale stále máme přístup k hlavní vzduchotěsnící vrstvě. V případě, že během testu identifikujeme netěsnosti, můžeme je ještě před dokončením stavby poměrně snadno odstranit tak, aby navržené větrací a vytápěcí systémy fungovaly maximálně efektivně. Podmínkou správného provedení testu je příprava stavby zahrnující dočasné zalepení všech otvorů v plášti budovy, které budou finálně uzavřeny až při dokončení stavby, a zkreslily by průběžný výsledek. Měří se totiž, jaké množství vzduchu nám při natlakování uniká. V tomto případě trvá příprava běžného rodinného domu cca jednu až dvě hodiny, výsledky testu jsou známy ihned.
  • Po dokončení stavby domu – test se provádí těsně po dokončení stavby a je vlastně takovou finální zatěžkávací zkoušku funkčnosti konstrukce, izolací
    i všech navržených systémů. Měření těsnosti pasivního domu probíhá
    v běžném provozním stavu, stačí pouze uzavřít okna, dveře a větrací mřížky, komín ani otvory pro kanalizaci ucpávat nemusíme. Takovému kontrolnímu měření průvzdušnosti se nevyhnete, pokud žádáte o výše zmíněnou dotaci na novostavbu v rámci programu Nová zelená úsporám. Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem
    o měření průvzdušnosti obálky budovy v souladu s metodickým pokynem dotačního programu.

Naše rada je jednoduchá.

Nedělejte kompromisy a nechte si navrhnout projekt pasivního domu na míru právě u nás!Domluvit schůzku

Jak se provádí Blower Door Test?

Do vstupních dveří, popřípadě některého z oken, se umístí speciální výkonný ventilátor zasazený do rámu s plachtou tak, aby kolem neunikal vzduch. Ventilátorem se dovnitř stavby vhání vzduch a opakovaně se měří průtok vzduchu obálkou budovy při různých rozdílech tlaku vevnitř a vně domu. Většinou stačí měření dvě – jedno při přetlaku a jedno při podtlaku uvnitř budovy. Pro profesionály je provedení kompletního testu, včetně vyhodnocení, otázkou pár hodin. Zkouška vzduchotěsnosti budovy má svá přesně daná pravidla a postupy, které můžete najít v aktualizované normě ČSN EN ISO 9972 z roku 2016.

Co je výsledkem měření?

Výsledkem měření je hodnota průvzdušnosti budovy. Pasivní domy musí splnit poměrně přísné kritérium. Požadovaná hranice průvzdušnosti musí mít hodnotu n50 < 0.6h -1 výměna vzduchu při přetlaku/podtlaku 50 Pa za 1 hodinu.

Pozn. 1,0 h-1 znamená 100% výměnu vzduchu za hodinu. Jen pro srovnání – u starších domů se hodnota často pohybuje zhruba okolo 7 h-1.